Ordinace klinické logopedie v provozu.

13.10.2020

Děkujeme, že dodržujete hygienická opatření za nouzového stavu.

• K logopedické intervenci se dostavte pouze za plného zdraví, bez příznaků nachlazení.• Na    klinickou logopedii budeme přijímat pouze pacienta s jednou doprovodnou osobou.

• V čekárně pobývejte pouze po dobu nezbytně nutnou, aby nedocházelo ke kumulování lidí    v prostorách čekárny.

• Před vstupem do čekárny si řádně vydezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí.

• Do čekárny vstupujte se zakrytými ústy a nosem.

• Při terapii je možné použít zapůjčené štíty.

DĚKUJEME. TÝM LOGOPEDIX 

Vytvořte si webové stránky zdarma!