CENÍK

Výkony hradí smluvní pojišťovny. Klienti ostatních pojišťoven si hradí výkony v hotovosti.

Vstupní (komplexní) vyšetření

cca 60 minut

500 Kč

Kontrolní vyšetření

cca 30 minut

300 Kč

Logopedická terapie méně náročná

cca 30 minut

250 Kč

Logopedická terapie náročnější

cca 45 minut

300 Kč

Vyšetření k přihlášce na SŠ a VŠ

cca 15 minut

200 Kč

Odborná zpráva na vyžádání

100 Kč

Další informace Vám rádi poskytneme osobně nebo telefonicky. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!