Mgr. Adéla Novotná Svobodová

klinický logoped

Pracuji jako klinický logoped a garant pro logopedii ve společnosti Logopedix, s.r.o. 

Pracovní zkušenosti

2017 - nyní - klinický logoped a garant oboru klinická logopedie, Logopedix, s.r.o., Roudnice nad Labem

2015-2017 - klinický logoped, Sanatorium Demosthénes s.r.o., Ústí nad Labem

2011-2015 - logoped v předatestační přípravě, Sanatorium Demosthénes s.r.o., Ústí nad Labem

Vzdělání

2016 - Diplom celoživotního vzdělání klinického logopeda

2016 - Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K3

2015 - Specializovaná způsobilost v oboru klinická logopedie, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped

2012-2015 - Specializační vzdělávání v oboru klinická logopedie, IPVZ Praha

2009-2011 - Pedagogická fakulta MU, Speciální pedagogika, specializace: logopedie, surdopedie -

2006-2009 - Pedagogická fakulta UK, Speciální pedagogika, specializace: logopedie, surdopedie

1998-2006 - Gymnázium Roudnice nad Labem

Vybrané vzdělávací akce:

Seznam absolvovaných kurzů AKL:

4/2016 - Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých

3/2016 - Rozvoj komunikace u dětí s PAS I.

6/2015 - Fixovaná koktavost - B

3/2015 - Palatolalie

3/2015 - Neurogenní poruchy řeči u dospělých

2/2015 - Hlas

2/2015 - Neurologie pro klinické logopedy

12/2014 - Afaziologie B

11/2014 - Afaziologie A

2/2014 - Vývojová dysfázie

1/2014 - Vyšetřovací testy v klinické logopedie

12/2013 - Incipientní koktavost - A

3/2013 - Dyslalie

2/2013 - Vady a poruchy sluchu

11/2012 - Afázie II.

11/2012 - Afázie I.

Seznam Absolvovaných kurzů IPVZ:

11/2014 - Základny zdravotnické legislativy - jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví

9/2014 - Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

5/2014 - Specializační kurz v klinické logopedii

11/2013 - Poruchy polykání

5/2013 - Specializační kurz v klinické logopedii - základní kmen

4/2013 - Péče o dítě se sluchovou vadou

12/2012 - Neurogenní poruchy řeči a hlasu

Ostatní kurzy a konference:

6/2020 - Terapie koktavosti

12/2019 - Autismus a smyslové vnímání

10/2019 - Celostátní konference AKL

6/2019 - Klinicko-logopedické sympozium

8/2017 - Autogenní trénink - základní stupeň

5/2017 - Konference neurogenní komunikace dospělých

6/2017 - Klinicko-logopedické sympozium

6/2016 - Klinicko-logopedické sympozium

11/2015 - Celostátní konference AKL ČR

10/2014 - Celostátní konference AKL ČR

11/2013 - Celostátní konference AKL ČR

Absolvované stáže:

10/2015 - Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN

2/2015 - Městská nemocnice Ostrava

9/2014 - Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

6/2014 - Nemocnice Blansko

Vytvořte si webové stránky zdarma!