Bc. Eliška Linajová

ergoterapeutka

Pracuji v současnosti především jako maminka na úvazek 24/7 s plným nasazením. Teď se vracím i jako ergoterapeut sice s menším úvazkem, ale se stejným nasazením.

 

Pracovní zkušenosti

2020- doposud ergoterapeut, Logopedix s.r.o.

2013 - doposud ergoterapeut, Rehamedika s.r.o.

2009-2013 ergoterapeut, Sanatorium Demosthénes s.r.o.

2005-2006 zdravotnický asistent, stomatologická ordinace

Vzdělání

2006- 2010 1.Lékařská fakulta UK, bakalářský studijní program: Ergoterapie

2005- 2006 Vzdělávací centrum AZ SMART, jednoleté přípravné studium k přijímacím zkouškám na VŠ - zaměření lékařské a přírodovědné obory, ukončeno závěrečnou zkouškou se získáním kvalifikace zdravotního pracovníka

2001-2005 Gymnázium Lovosice

Vybrané vzdělávací akce:

6/2019 Hra jako terapie, pořadatel Fyziobeskyd

12/2014 NDT- Baby Bobath kurz pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy, pořadatel: ČADBT

11/2013 Pohybová terapie horní končetiny z pohledů konceptu Spiraldynamik®, pořadatel : Fyzioaktiv

8/2012 NDT- Basic Bobath v pediatrické praxi, konáno pod dohledem EBTA a ČADBT

6/2012 Hra, hravost a tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním, pořadatel: Mgr. Veronika Schönová

8/2011 Diagnostika a terapie horní končetiny z pohledu ergoterapeuta, pořadatel: ČAE

4/2011 Certifikovaný kurz Bazální stimulace

5/2010 Kurz Muzikoterapie, pořadatel: Mgr. Markéta Gerlichová

Konference a ostatní kurzy

6/2018 18.ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, téma:Dětská rehabilitace

5/2014 10. Let Bobath konceptu v pediatrické praxi pod záštitou ČADBT

5/2013 13.ÚSTECKÁ REHABILITAČNÍ KONFERENCE, téma:Neurorehabilitace

3/2013 Vadné držení těla u dětí, skoliozy, dyspraxie

9/2011 Multidisciplinární péče o pacienty s nervosvalovými onemocněními se zvláštním zřetelem na spinální muskulární atrofii (SMA)

11/2010 Neurorehabilitace, konference pod záštitou 2.LF

6/2012 24.celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů, pasivní účast

6/2011 23. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů, pasivní účast

6/2010 22. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů, pasivní účast

10/2008 20. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů, pasivní účast

Webináře

3/2021 Vady zraku promítající se do předškolního a školního vzdělávání. Zkřížená lateralita z pohledu ortoptisty. Specifika očních pohybů u dyslexie

1/2021 Problémy při čtení, psaní a pozornosti dítěte způsobené nejenom očními pohyby

Vytvořte si webové stránky zdarma!